Autor knihy by rád touto cestou osobně poděkovat následujícím osobám a firmám

Začnu osobnímu poděkování následujícím lidem:

Michalu Hithovi - za pomoc při vydání této knihy, bez jeho pomoci by kniha nemohla nikdy vyjít a nikdy by se nedostala ke svým čtenářům.

Mílovi Martinkovi - který skvěle ztvárnil mojí představu o titulní straně. Je to prostě PAN grafik.

Mirce Liškové - bez které bych nikdy nezačal vůbec ani uvažovat o vydání této mé knížky.

svým rodičům - kterým jsem musel odhalit svůj záměr vydat knihu předčasně, protože jsem potřeboval jejich pomoc při zapracování korektur.

a mnoho dalším - za jejich připomínky (pozitivní, ale i negativní), bez nichž bych se neodhodlal k úpravám, které obsahu zcela jistě prospěly.

A nesmím zapomenout poděkovat těmto firmám za jejich finační přispění. Bez této injekce by mě vydání knihy stálo skutěčně mraky peněz: